Powered by Blogger.

Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA)


Jawatan kosong MBSA seperti berikut :-

1. Juruukur Bahan J41

2. Penolong Juruukur Bahan JA29

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

​J / JA   - Perkhidmatan Kejuruteraan

​SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
TERTAKLUK DIBAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN:

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari masa ke semasa.

PERHATIAN KEPADA PEMOHON:
i)       Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
ii)      Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau          Badan-Badan Berkanun 
         mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah
         disertakan bersama Rekod Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan          Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) yang terkini;
iii)      Permohonan daripada kakitangan Majlis Bandaraya Shah Alam yang                 sedang berkhidmat hendaklah dihantar melalui Ketua Jabatan dan                mendapat sokongan
          Ketua Jabatan;
iv)      Permohonan mestilah disertakan dengan salinan sijil yang disahkan;
v)      Hanya permohonan yang ditapis senarai sahaja akan dipanggil temuduga;
vi)      Pemohon-pemohon hendaklah mencatatkan jawatan yang dipohon di sebelah kiri bahagian atas                     sampul surat;
vii)     Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga(3) bulan dari tutup iklan adalah                      dianggap tidak berjaya.

​Borang (MBSA 1) boleh dibeli di Kaunter Bayaran (Tingkat G) Wisma MBSA dengan harga RM3.00 tunai/naskah.

Permohonan hendaklah dihantar kepada:

​Bahagian Sumber Manusia
Majlis Bandaraya Shah Alam
Tingkat 1, Wisma MBSA, Peti Surat 7200
40706 Shah Alam, Selangor

Tarikh iklan dikeluarkan :  07.03.2014
Tarikh tutup permohonan adalah pada : 21.03.2014

​A.      GRED LANTIKAN:

1.      NAMA JAWATAN                   :     JURUUKUR BAHAN (KONTRAK)

  Gred dan Jadual Gaji J41         :     GAJI MINIMUM           GAJI MAKSIMUM
                                                    RM 2360.00                  RM 8743.00
            ITKA                                   -     RM 300.00
            ITP                                     -     RM 250.00
          Bayaran Bantuan Sara Hidup    -     RM 300.00      Syarat Lantikan:
        a)         Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan                         daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau                           kelayakan yang diiktiraf  setaraf dengannya;
dan  b)         Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian                          Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan                         yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.         Senarai Tugas dan Tanggungjawab:
         1.      Memantau pentadbiran kontrak Majlis melalui perolehan tender                      dan sebutharga melibatkan kerja-kerja penyediaan kontrak dan                      pengurusan kontrak.
         2.      Menyelia proses penyediaan kontrak Majlis.
         3.      Menyelia dan memantau perkhidmatan perunding.
         4.      Memberikan nasihat dan pandangan dari segi syarat-syarat                           kontrak.


2.      NAMA JAWATAN                   :     PENOLONG JURUUKUR BAHAN                                                                   (KONTRAK)

Gred dan Jadual Gaji JA29      :     GAJI MINIMUM           GAJI MAKSIMUM
                                                 RM 1751.00                  RM 5121.00
            ITKA                                     -     RM 160.00
            ITP                                       -     RM 180.00
            Bayaran Bantuan Sara Hidup    -     RM 300.00Syarat Lantikan:
         a)     Diploma dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh kerajaan                        daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau                            kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
dan  b)      Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)                 pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan                                   yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan         Senarai Tugas dan Tanggungjawab:
         1.      Memproses dan menyediakan dokumen tender dan sebutharga                       yang lengkap selaras dengan tatacara perolehan Majlis.
         2.      Memproses kerja-kerja di bawah pengurusan kontrak Majlis dan                     memastikan ianya selaras dengan syarat-syarat yang kontrak                         yang ditetapkan.
         3.      Membantu bagi proses perkhidmatan perunding yang dilantik oleh                   Majlis.
         4.      Pemantauan bayaran untuk kerja-kejra penyelenggaraan dan                         pembangunan Majlis.
         5.      Menyediakan surat tawaran Tender / Sebutharga / Perunding /                       Pelupusan.
         6.      Menyediakan dokumen perjanjian untuk kontrak kerja / bekalan /                  perkhidmatan.


0 Komentar untuk "Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA)"

Back To Top